Produkty

Jednotlivé produkty výrobného programu firmy Epasit možno rozdeliť do niekoľkých kategórií.


 

Sanačný systém tvoria predovšetkým materiály na riešenie vlhkostných problémov stavieb, zväčša starších historických budov. V produktovej skupine sa však nachádzajú aj výrobky na obnovu kamenných prvkov fasád, interiérov, schodísk a pod.

V kategórii izolácie proti vlhkosti sa nachádzajú materiály zabezpečujúce ochranu spodných častí stavieb pred vodou, či už tlakovou alebo netlakovou. Tvoria ju výrobky na minerálnej resp. bituménovej báze. Ich aplikácia je možná pri novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Súčasťou tejto skupiny sú tiež materiály na sanáciu nádrží s pitnou vodou a utesnenie trhlín v betónových konštrukciách.

Epatherm je osobitná kategória produktov, ktorá rieši problematiku tvorby plesní v interiéroch. Hlavným prvkom tejto skupiny sú tepelno-izolačné klíma platne, schopné absorbovať a následne uvolňovať vzdušnú vlhkosť. Vďaka tepelno-izolačným vlastnostiam nachádzajú uplatnenie aj pri zateplení historických budov z interiéru hlavne tam, kde nie je možné z dôvodu štukových a iných profilácii na fasádach riešiť zateplenie z exteriéru.

Špeciálne materiály sú doplnkové výrobky, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach stavebníctva. Jedná sa o špeciálne malty, prísady do mát a betónov na zlepšenie ich vlastností, urýchlovače tuhnutia, kontaktné mostíky umožňujúce aplikáciu omietok aj na nenasiakavých podkladoch, montážne rýchlocementy, penetračné, spevňovacie, hydrofobizačné nátery a pod.