Produkty

Epasit ponúka špeciálne materiály  pre ochranu a sanáciu stavieb. Bez ohľadu na to, či sa jedná o záchranu pamiatok alebo zhodnotnie stavebného diela - postupom času stále väčší počet ľudí dôveruje týmto produktom

Jednotlivé produktové skupiny nachádzajú uplatnenie v nasledovných oblastiach

.....  hydroizolácie stavebných objektov
.....  sanovanie stavieb a pamiatok
.....  likvidácie a ochrany vnútorných priestorov pred plesňami
.....  sanácie historických stavieb
.....  sanácie a ochranu nádrží s pitnou vodou
.....  obnovy a sanácie pieskovcových prvkov
.....  sanácie stavieb poškodených vlhkosťou


Aktuálne prospekty na jeden klik: