Produkty

V súčasnosti sa na stavebnom trhu čoraz častejšie presadzujú tesniace tmely na minerálnej báze ako náhrada za asfaltové pásy.

V súčasnosti sa na stavebnom trhu čoraz častejšie presadzujú tesniace tmely na minerálnej báze ako náhrada za asfaltové pásy.
K utesneniu betónových konštrukcií základov, suterénov, nádrží s vodou, soklových častí fasád proti netlakovej ako aj tlakovej vode je vhodný tesniaci tmel epasit ds. Je to minerálna suchá cementová malta. Môže sa natierať, striekať alebo nanášať hladítkom. Tvrdne bez zmrašťovania, bez vzniku trhlín, má vysokú odolnosť voči mechanickým poškodeniam. Výhody tesniaceho tmelu sú nasledovné:
·       epasit ds je čisto minerálny produkt, dochádza teda ku dokonalému napojeniu iných materiálov na minerálnej báze (omietky, betóny, lepidlá a pod.)
·       nepôsobí ako parozábrana, je schopný difúzie vodných pár
·       spôsobuje kryštalizáciu betónu do hĺbky niekoľko cm, t.j. vytvára už v betóne vodoodpudzujúcu zónu
·       nemá škodlivé účinky na životné prostredie, môže sa použiť ako izolácia do nádrží s pitnou vodou
·       môže sa aplikovať na mokrý podklad, nie je nutné čakať na vyzretie betónu (urýchlenie výstavby)
·       spracovanie je veľmi jednoduché, prevádza sa dvoj alebo trojnásobným náterom, môže sa tiež nanášať hladítkom alebo striekať strojne
·       má dlhú životnosť, nepodlieha „starnutiu“ ako napr. asflatové pásy
·       v kombinácii s tekutým konponentom epasit dsf sa stáva flexibilný, t.j. je možné ho použiť ako izoláciu v miestach s napätím (fabióny, prac. spáry a pod.)
Murivo a pórobetón je možné proti netlakovej ako aj tlakovej vode izolovať tesniacou omietkou epasit dp. Je to suchá cementová malta, vhodná pre exteriéry aj interiéry. Slúži na utesnenie starých a nových stavieb proti tlakovej a kapilárnej vode. Je nepriepustná proti tlakovej vode do výšky 15 m vodného stĺpca. Jej použitie je obzvlášť vhodné na omietnutie soklových častí ako ochrana najexponovanejších častí fasád pred poveternostnými vplyvmi (hnaný dážď, sneh a pod.).  Ako povrchovú úpravu v týchto častiach je potom možné použiť umeloživičnú omietku obsahujúcu farebný granulát (napr. multistone, marmolit ...).

Viac

Minerálny tesniaci tmel slúži na  ochranu stavieb proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode.

Obj.kód: 101 | Balenie: 30 kg | Cena za balenie:24,90 EUR bez DPH
 ks
Epasit MineralDicht flex je minerálny tesniaci tmel podľa DIN 18195-2 a slúži   na  ochranu stavieb a stavebných častí proti zemnej vlhkosti netlakovej alebo tlakovej vode. Je schopný utesniť aj mikrotrhliny.
Je to dvojkomponentný výrobok, ktorý sa skladá z tesniaceho tmelu epasitu ds a tekutiny epasit dsf (flex)
Uveden...
Obj.kód: 118 | Balenie: 1 l | Cena za balenie:8,55 EUR bez DPH
 ks
Viac
Epasit dp je tesniaca omietka  vhodná na utesňovanie  exteriérov aj interiérov. Slúži  na utesnenie  starých a  nových  stavieb  proti tlakovej a kapilárnej vode.
epasit dp sa používa v rámci sanačného systému v oblasti styku so zemou do výšky  max.  30cm   nad  terénom .
Obj.kód: 206 | Balenie: 30 kg | Cena za balenie:26,70 EUR bez DPH
 ks
Epasit gb slúži ku zlepšeniu vlastností minerálnych omietok.
Používa sa tiež ku výrobe omietkových zmesí PCC.
Je to tekutina bez rozpúšťadiel, pripravená na použitie do minerálnych mált. Zlepšuje spracovateľnosť, prídržnosť a pevnosť mált. Okrem toho urýchľuje zrenie malty.
Obj.kód: 170 | Balenie: 1 l | Cena za balenie:2,71 EUR bez DPH
 ks
epasit sf je reaktívna tekutina, ktorá  pri zmiešaní s epasitom ds, alebo  inými cementovými  hmotami, bez  pridania vody  vytvrdne v niekoľkých sekundách, čím vytvorí rýchloväznú a tesniacu hmotu.
Má uplatnenie pri utesňovaní priesakov cez murivo.
Obj.kód: 499 | Balenie: 1 l | Cena za balenie:3,28 EUR bez DPH
 ks