www.kvz.sk
Kontaktné údaje

KVZ Invest s.r.o.
Sokolská 8
811 04 Bratislava

prevádzka:
KVZ Invest s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava


IČO:      35730200
DIČ:      2020268800
IČpD:    SK2020268800
Zápis v obch. registri:    OR SR Bratislava 1, vložka č. 15774/B

e-mail:  kvz@kvz.sk
tel.:        +421244456955
mobil:    +421903454313

Prevádzkové hodiny:

    
pondelok 8,00  -  15,00
utorok 8,00  -  15,00
streda 8,00  -  15,00
štvrtok 8,00  -  15,00
piatok 8,00  -  15,00

      

Nájdete nás v sídle prevádzky na adrese:

KVZ Invest s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava