www.kvz.sk
Referencie

Naša firma od roku 1997 realizovala sanáciu resp. rekonštrukciu veľkého množstva objektov po celom území Slovenska.
Tu prinášame zoznam niekoľkých takýchto objektov s krátkym popisom prípadne aj s fotodokumentáciou.

First page......  Previous page 3456789
Kostol sv. Kataríny
(obj. na hradnom vrchu) Kremnica celá fasáda