www.kvz.sk
Referencie

Naša firma od roku 1997 realizovala sanáciu resp. rekonštrukciu veľkého množstva objektov po celom území Slovenska.
Tu prinášame zoznam niekoľkých takýchto objektov s krátkym popisom prípadne aj s fotodokumentáciou.

First page......  Previous page 3456789 Next page 
MK SR - Tatrabanka
(obj. Ministerstva kultúry SR) Bratislava suterén
Nový Zámok Banská Štiavnica sanácia fasády

Stará tržnica Bratislava sanácia interiéru a exteriéru

Kostol Najsv. Trojice
(barokový kostol) Bratislava sanácia fasády
Michalská brána
(oprava soklovej časti) Bratislava vlhké časti podchodu