www.kvz.sk
Referencie

Naša firma od roku 1997 realizovala sanáciu resp. rekonštrukciu veľkého množstva objektov po celom území Slovenska.
Tu prinášame zoznam niekoľkých takýchto objektov s krátkym popisom prípadne aj s fotodokumentáciou.

First page......  Previous page 3456789 Next page 
MK SR Kaštieľ
(obj. Zväzu slovenských spisovateľov) Budmerice suterén
Radničné nám. 5, 14, 15, 21, 30 Bardejov fasáda

Kalvária s Golgotou
(národná kultúrna pamiatka) Komjatice fasáda, interiér
Farský úrad Kremnica fasáda

Panská č.3 - 5
(objekty Európskej únie) Bratislava suterény