www.kvz.sk
Referencie

Naša firma od roku 1997 realizovala sanáciu resp. rekonštrukciu veľkého množstva objektov po celom území Slovenska.
Tu prinášame zoznam niekoľkých takýchto objektov s krátkym popisom prípadne aj s fotodokumentáciou.

Previous page 1234567 Next page ...... Last page
Sanácia Viedenskej brány na Bratislavskom hrade
Sanácia objektu Železničná policia Bratislava

Objekt na Šancovej ulici č. 1 v Bratislave, ktorý v súčasnosti užíva Generálne riaditeľstvo Železničnej polície patrí medzi významné historické budovy Bratislavy. V minulosti bola v tejto budove prvá stanica parnej železnice Viedeň – Bratislava, ktorá bola daná do prevádzky dňa 20. augusta 1848. Vzhľadom na svoju hodnotu je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod číslom 599.
Zo stavebno – konštrukčného hľadiska sa jedná o štvorpodlažnú budovu, čiastočne podpivničenú s obytným podkrovím. Úroveň terénu na severnej strane je vo výške 2. poschodia, čo výrazne ovplyvňovalo vlhkostné pomery v budove. Jej celková rekonštrukcia sa uskutočnila v polovici 90-tych rokov minulého storočia, pričom problematike odvlhčenia budovy sa nevenovala dostatočná pozornosť. Požiadavka na realizáciu ozdravných opatrení vyplynula z výrazného výskytu poškod...

Erdődyho palác
(stavba roka) Bratislava sanácia interiéru a exteriéru
Sanácia objeku Venturska 16 Bratislava
Sanaácia objektu PPA CONTROL Piešťany