www.kvz.sk
Referencie

Naša firma od roku 1997 realizovala sanáciu resp. rekonštrukciu veľkého množstva objektov po celom území Slovenska.
Tu prinášame zoznam niekoľkých takýchto objektov s krátkym popisom prípadne aj s fotodokumentáciou.

1234567 Next page ...... Last page
Obnova fasády kostola v Gabčíkove
Obnova fasády rímsko-katolíckeho kostola sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove prebiehala v 2. etapách. V rámci prvej etapy bolo obvodové murivo odizolované proti zemnej vlhkosti chemickou tlakovou injektážou materiálom epasit msf.
Následne v ďaľšom roku sa potom realizovala samotná obnova fasády. Na základe vizuálneho posúdenia a merania vlhkosti bola stanovená úroveň pre aplikáciu sanačných opatrení. V rámci sanačného systému boli v soklovej časti realizované tesniace omietky epasit dp (v kontakte s terénom) a následne sanačné omietky epasit lpf. Poruchy vo zvyšnej časti fasády boli riešené lokálne, zošívaním, penetráciou, stierkovaním a fasádnym silikátovým náterom.
Vila na Kuzmányho ulici v Bratislave
Komplexná sanácia spodnej čast objektu (t.j. suterén a prízemie) proti vlhkosti navrhnutá a riešená sanačným systémom Epasit.
 Video  Fotogaléria  Celý článok 
Obnova fasády kostola v Malackách
Obnova fasády rímsko - katolíckeho kostola Svätej Trojice v Malackách prebiehala v súlade s rozhodnutím KPU Bratislava, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. Pôvodné zavlhnuté resp. soľami kontaminované soklové časti omietok boli nahradené sanačnými resp. tesniacimi omietkami v súlade s vypracovaným projektom sanačných prác. Všetky sanačné práce boli realizované materiálmi nemeckej firmy Epasit.
Kostolište - obnova fasády kostola
Omietky v soklových častiach fasády boli nahradené tesniacou resp. sanačnou omietkou zn. Epasit, zvyšné časti fasády boli preklepané, nesúdržné časti nahradené novými vpc omietkami a po následnej penetrácii bola celá fasáda zjednotená minerálnou vyrovnávacou stierkou. Konečná povrchová úprava sa realizovala silikátovým náterom vo farebnosti podľa výberu zástupcov KPU Bratislava.
 Video  Fotogaléria  Celý článok 
Bratislavský hrad

Dominanta hlavného mesta, Bratislavský hrad, je od roku 2008 v komplexnej rekonštrukcii. Súčasťou 1. etapy rekonštrukcie bola celková obnova fasády exteriéru a nádvoria. Pôvodné omietky boli vzhľadom na ich funkčnosť odstránené a nahradené novými omietkami. Do úrovne kordónovej rímsy boli po celom obvode objektu vzhľadom na vlhkosť muriva navrhnuté sanačné omietky. Vo výberovom konaní na materiálové zabezpečenie bol na sanáciu vybratý sanačný systém Epasit 2000, vlastniaci certifikát WTA. Uvedený material sa osvedčil už v minulosti při aplikácii na iných objektoch hradného areálu. Naša firma v rámci sanačných prác realizovala vo vyššie uvedenom rozsahu jadrové sanačné omietky epasit lpf WTA, ako podklad pod následnú difúzne otvorenú povrchovú úpravu.