www.kvz.sk
Obnova fasády kostola v Gabčíkove
Viac
Obnova fasády rímsko-katolíckeho kostola sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove prebiehala v 2. etapách. V rámci prvej etapy bolo obvodové murivo odizolované proti zemnej vlhkosti chemickou tlakovou injektážou materiálom epasit msf.
Následne v ďaľšom roku sa potom realizovala samotná obnova fasády. Na základe vizuálneho posúdenia a merania vlhkosti bola stanovená úroveň pre aplikáciu sanačných opatrení. V rámci sanačného systému boli v soklovej časti realizované tesniace omietky epasit dp (v kontakte s terénom) a následne sanačné omietky epasit lpf. Poruchy vo zvyšnej časti fasády boli riešené lokálne, zošívaním, penetráciou, stierkovaním a fasádnym silikátovým náterom.