www.kvz.sk
Vila na Kuzmányho ulici v Bratislave
Viac
Komplexná sanácia spodnej čast objektu (t.j. suterén a prízemie) proti vlhkosti navrhnutá a riešená sanačným systémom Epasit.
Súčasťou sanačných opatrení bola aj realizácia vodorovnej tlakovej chemickej injektáže v úrovni upraveného terénu a následná realizácia  izolácie proti tlakovej vode z interiéru ako aj z exteriéru po odkopaní suterénneho muriva. Murivo nad realizovanou chemickou injektážou bolo do úrovne prízemia omietnuté sanačnou omietkou epasit lpf WTA.
Pre zlepšenie tepelno izolačných vlastností muriva bol z interiérovej strany na všetkých obvodových stenách aplikovaný sytém tepelnoizolačných platní Epatherm.