www.kvz.sk
Obnova fasády kostola v Malackách
Viac
Obnova fasády rímsko - katolíckeho kostola Svätej Trojice v Malackách prebiehala v súlade s rozhodnutím KPU Bratislava, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. Pôvodné zavlhnuté resp. soľami kontaminované soklové časti omietok boli nahradené sanačnými resp. tesniacimi omietkami v súlade s vypracovaným projektom sanačných prác. Všetky sanačné práce boli realizované materiálmi nemeckej firmy Epasit.