www.kvz.sk
Kostolište - obnova fasády kostola
Viac
Omietky v soklových častiach fasády boli nahradené tesniacou resp. sanačnou omietkou zn. Epasit, zvyšné časti fasády boli preklepané, nesúdržné časti nahradené novými vpc omietkami a po následnej penetrácii bola celá fasáda zjednotená minerálnou vyrovnávacou stierkou. Konečná povrchová úprava sa realizovala silikátovým náterom vo farebnosti podľa výberu zástupcov KPU Bratislava.
Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj výmena klampiarskych prvkov.