www.kvz.sk
Bratislavský hrad
Viac

Dominanta hlavného mesta, Bratislavský hrad, je od roku 2008 v komplexnej rekonštrukcii. Súčasťou 1. etapy rekonštrukcie bola celková obnova fasády exteriéru a nádvoria. Pôvodné omietky boli vzhľadom na ich funkčnosť odstránené a nahradené novými omietkami. Do úrovne kordónovej rímsy boli po celom obvode objektu vzhľadom na vlhkosť muriva navrhnuté sanačné omietky. Vo výberovom konaní na materiálové zabezpečenie bol na sanáciu vybratý sanačný systém Epasit 2000, vlastniaci certifikát WTA. Uvedený material sa osvedčil už v minulosti při aplikácii na iných objektoch hradného areálu. Naša firma v rámci sanačných prác realizovala vo vyššie uvedenom rozsahu jadrové sanačné omietky epasit lpf WTA, ako podklad pod následnú difúzne otvorenú povrchovú úpravu.