www.kvz.sk
Stará radnica a Apponyiho palác
Viac

Komplex budov Starej radnice patrí k najreprezentatívnejším objektom v historickom jadre Bratislavy. V súčasnosti prebieha jej kompletná stavebno-technická obnova. Po jej ukončení bude vo vynovených priestoroch obnovená expozícia mestského múzea. Naša firma zabezpečovala v rámci rekonštrukcie dodávku sanačných a izolačných materiálov Epasit. Ich aplikácia bola nevýhnutná hlavne v suterénnych ale aj iných priestoroch, kde došlo vplyvom vlhosti ku poškodeniu muriva. V týchto miestach bola v plnom rozsahu aplikovaná sanačná omietka epasit lpf WTA a následne povrchové úpravy zodpovedajúce sanančému systému Epasit 2000. V priestoroch, kde bola požiadavka investora prezentovať pôvodné režné klenbové murivo, realizovala naša firma rastrovú chemickú tlakovú injektáž materiálom epasit msf. Jej účelom bolo zabezpečiť hĺbkovú hydrofobizáciu muriva a tým jeho odolnosť voči kapilárnej vlhkosti. aplikovaná sanačná omietka epasit lpf WTA a následne povrchové úpravy zodpovedajúce sanančému systému Epasit 2000. V priestoroch, kde bola požiadavka investora prezentovať pôvodné režné klenbové murivo, realizovala naša firma rastrovú chemickú tlakovú injektáž materiálom epasit msf. Jej účelom bolo zabezpečiť hĺbkovú hydrofobizáciu muriva a tým jeho odolnosť voči kapilárnej vlhkosti. aplikovaná sanačná omietka epasit lpf WTA a následne povrchové úpravy zodpovedajúce sanančému systému Epasit 2000. V priestoroch, kde bola požiadavka investora prezentovať pôvodné režné klenbové murivo, realizovala naša firma rastrovú chemickú tlakovú injektáž materiálom epasit msf. Jej účelom bolo zabezpečiť hĺbkovú hydrofobizáciu muriva a tým jeho odolnosť voči kapilárnej vlhkosti.