www.kvz.sk
MK SR Kaštieľ
(obj. Zväzu slovenských spisovateľov) Budmerice suterén