Erdődyho palác
Viac
(stavba roka) Bratislava sanácia interiéru a exteriéru