www.kvz.sk
Kostol sv. Kataríny
(obj. na hradnom vrchu) Kremnica celá fasáda