www.kvz.sk
O nás

Dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť KVZ Invest s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá bola založená a pôsobí na stavebnom trhu od roku 1997.

Vo svojej činnosti sme sa spočiatku orientovali na dovoz a distribúciu produktov zahraničných firiem:

-  nemecká firma vyrábajúca materiály na ochranu a sanáciu stavieb

  -  španielska firma ponúkajúca profesionálne nástroje  pre obkladačov

V súvislosti so zastupovaním firmy Epasit a predajom jej produktov sme sa postupne orientovali na poradenstvo a následne aj realizácie sanačných a izolačných prác. Cieľavedomou a systematickou prácou sme postupne tieto mimoriadne kvalitné materiály, vlastniace atest WTA, dostali do povedomia odbornej verejnosti ako aj investorov, pričom v minulosti ako aj v súčasnosti sa nimi realizujú obnovy významných, historických, pamiatkovo chránených objektov nielen v Bratislave ale na celom území Slovenska.

Okrem uvedených prác sa tiež venujeme komplexným rekonštrukciám starších objektov, realizáciám jednoduchých stavieb, obnove starších fasád, zväčša cirkevných, ako aj nových objektov, vrátane zateplenia fasád.

Pri realizačných prácach používame, okrem vyššie uvedených, tiež materiály známych výrobcov stavebných hmôt.

Spolupracujeme so špecializovanými firmami v oblasti umelecko-remeselných, pokrývačských a inštalačných prác. Na všetky výrobky, ktoré vám ponúkame poskytujeme komplexné poradenstvo ohľadom technických vlastností a aplikácie. Podrobnosti o jednotlivých našich produktoch nájdete na našej stránke.

Nástroje pre obkladačov a dlaždičov španielskej firmy Rubi nájdete na našom e-shope www.rubi.sk

Tešíme sa na vašu návštevu.

Referencie
Bratislavský hrad

Dominanta hlavného mesta, Bratislavský hrad, je od roku 2008 v komplexnej rekonštrukcii. Súčasťou 1. etapy rekonštrukcie bola celková obnova fasády exteriéru a nádvoria. Pôvodné omietky boli vzhľadom na ich funkčnosť odstránené a nahradené novými omietkami. Do úrovne kordónovej rímsy boli po celom obvode objektu vzhľadom na vlhkosť muriva navrhnuté sanačné omietky. Vo výberovom konaní na materiálové zabezpečenie bol na sanáciu vybratý sanačný systém Epasit 2000, vlastniaci certifikát WTA. Uvedený material sa osvedčil už v minulosti při aplikácii na iných objektoch hradného areálu. Naša firma v rámci sanačných prác realizovala vo vyššie uvedenom rozsahu jadrové sanačné omietky epasit lpf WTA, ako podklad pod následnú difúzne otvorenú povrchovú úpravu.

Grassalkovičov palác
(prezidentský palác) Bratislava interiér, vlhké časti, fasády